top of page
Diversiteit

Diverse culturen vragen… niet meer dan gezonde nieuwsgierigheid!

Wat als diversiteit makkelijker was om mee om te gaan vanuit gezonde nieuwsgierigheid?

“ Ik kan toch niet alles weten over…?”
Onze samenleving verandert.  Het aantal anderstaligen of mensen met een andere afkomst neemt toe en de samenleving vergrijst. In de zorg ontmoeten we meer en meer diverse nationaliteiten en culturen: vluchtelingen, Roma, mensen met Afrikaanse roots,...
Anders-zijn / een andere herkomst hebben, een andere religie en culturele gebruiken hebben, kan een meerwaarde inhouden, maar ook bron van conflict. 

- Hoe sta jij in de zorg hier tegenover? 
- Zie jij vooral de drempels, de moeilijkheden, de aanpassingen, de veranderingen, …? 
- Hoe ga je hier dan mee om?
-  Wat doet het met je? Merk je dan zelf weerstand? Kwaadheid, machteloosheid?


In deze vorming staan we stil bij de mogelijkheden die dit geeft.  Ook als je (en dat is een onmogelijke droom!) denkt alles te moeten weten over geloof, cultuur en gebruiken: vanuit een gezonde nieuwsgierigheid, openheid en kwetsbaarheid kan je perfect omgaan met die diversiteit.
We denken er samen over na, geven een aantal handvaten mee om er op een andere manier mee om te gaan en stappen over de ‘angst’ die er soms is om fouten te maken.
 

Een interactieve vorming waarbij de inbreng van de ervaringen van iedereen heel belangrijk is.
 

Vragen? Offerte? Contacteer ons gerust geheel vrijblijvend!

Ik wil graag
Bedankt voor uw vraag!
bottom of page