top of page

Vormingen aan vrijwilligers

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen, trainingen en vormingen. Kom regelmatig een blik werpen, want het aanbod zal groeien! 

Heb je een vormingsvraag: stel ze ons en dan bekijken we of we opmaat iets voor je uit kunnen werken.

Communicatie

Luisteren, praten, present (zijn)!

Soms moet je al vrijwilligers niéts 'doen'. Tenzij voluit aanwezig zijn en empathisch luisteren.


 

Waardenloze zorg?! Waarden en normen als drijfveer

Waarden drijven je in wat je doet. Maar die waarden kunnen ook voor wrijvingen zorgen. Wee gaan dieper in in op wat waarden doen mét en voor je in de zorg.
 

Ik kan toch geen 'neen' zeggen?!

Hoe kan je in je communicatie zelfzeker opkomen voor je eigen belangen, zonder die van de anderen te schaden?

 

Anders, beter en meer open communiceren met verbindende communicatie

“Je hebt altijd de keuze: kies je voor conflict of voor een begripvolle oplossing door fundamenteel anders te communiceren”. 

Empathisch luisteren
2.0

Herinner jij je momenten waarop je je écht beluisterd voelde? Waar iemand diep geïnteresseerd was in wat je zei?

 

Naar een betere samenwerking vanuit begrip tussen professionals en vrijwilligers in de zorg vanuit Verbindende Communicatie.

Vrijwilligers zijn een onmisbare en onbetaalbare schakel in de zorgsector. Ze betekenen een absolute meerwaarde, maar vragen ook aandacht vanuit de professional.  

Ons lichaam spréékt: 100 weetjes over lichaamstaal.

Een overgroot deel van onze communicatie, bestaat niét uit woorden, maar uit wat we communiceren 'door en met ons lichaam'. We ontdekken hoé dat werkt.

  Communicatie   

Communicatie

   Je hebt kwaliteiten, zet ze in en wees bewust van de schaduwzijde...

Als iemand jou vraagt wat jouw belangrijkste kwaliteiten zijn, sta je dan met je mond vol tanden of heb je direct een antwoord klaar? 

Diverse culturen vragen…
niet meer dan gezonde nieuwsgierigheid!

Onze samenleving verandert.  Het aantal anderstaligen of mensen met een andere afkomst neemt toe en de samenleving vergrijst. 

  Persoonlijke groei  
 

Persoonlijke groei
Persoonlijke groei
Veerkracht
burn-out

Burn-out uitgekleed

Burn-out blijft een slokop als het gaat om ziekteverzuim. Corona deed er nog een schepje bovenop.  

Piekeren een halt toeroepen

Piekeren…. Het is eigen aan de mens. Voor we het goed en wel beseffen, gaan onze gedachten met ons op de loop. 

   Geboeid door perfectionisme

Met de dingen goed willen doen, te streven naar verbetering e.d. is uiteraard op zich niets mis.  Wanneer je echter ...

Ontdek de kracht van positief denken

Wie positief denkt is veerkrachtiger. Dat is algemeen geweten. We worden zo geboren. 

Snelle relaxatietechnieken

Iedereen heeft het druk druk druk.  Er wordt verwacht dat we presteren op het werk.  

Als de veer kraakt...
veerkracht versterken 

Veerkracht. De manier waarop je terug opveert na tegenslag.  Of op momenten van toegenomen druk en stress.

  Veerkracht/Burn-out  
 

bottom of page