top of page

Vormingen in de zorg

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen, trainingen en vormingen. Kom regelmatig een blik werpen, want het aanbod zal groeien! 

Heb je een vormingsvraag: stel ze ons en dan bekijken we of we op maat iets voor je uit kunnen werken.

Communicatie

Van (verbindende) feedback        naar feedforward!       

Feedback wordt nog (te vaak) als ‘kritiek’ gezien. En kritiek krijgen is moeilijk.  Feedback geven vinden we nog moeilijker soms.  

Empathisch luisteren
2.0

Herinner jij je momenten waarop je je écht beluisterd voelde? Waar iemand diep geïnteresseerd was in wat je zei?

Naar een betere samenwerking vanuit begrip tussen professionals en vrijwilligers in de zorg vanuit Verbindende Communicatie.

Vrijwilligers zijn een onmisbare en onbetaalbare schakel in de zorgsector. Ze betekenen een absolute meerwaarde, maar vragen ook aandacht vanuit de professional.  

Heb de moed om vrijuit te spreken !!

Sommige dingen spreek je niet uit. Je krijgt het niet gezegd.  Je zit met iets maar bent bang om het te uiten. 

Omgaan met kritiek uit het netwerk van de zorgvrager

De klanten/bewoners/residenten worden veeleisender.  En ook de directe omgeving (familie, mantelzorgers) staan vaak klaar met een stevige portie kritiek op de zorg.

Doelstellinsgericht werken in de zorg vanuit Zorg-esperanto

Het woonzorgdecreet stelt dat er moet gewerkt worden met duidelijke, heldere zorgdoelen om zo de kwaliteit van de zorg  meer te waarborgen.  
 


 

Ik kan toch geen ‘neen’ zeggen!?

Hoe kan je in je communicatie zelfzeker opkomen voor je eigen belangen, zonder die van de anderen te schaden?

Omgaan met roddelen en klagen

Het is lastig als de sleur in je team zit.  Als het wat moeizamer gaat, of er geklaag en negativiteit heerst in het team.  


 

Mentorenopleiding next level!

Mentoren zijn overal inzetnbaar. Deze opleiding is een combinatie van basiskennis (communicatie, feedback, begeleidershouding,..) en kunde (oplossingsgericht taalgebruik- en coachingstools)

Anders, beter en meer open communiceren met verbindende communicatie

“Je hebt altijd de keuze: kies je voor conflict of voor een begripvolle oplossing door fundamenteel anders te communiceren”.

Kies voor win-win in plaats van conflict

Als leidinggevende ben je een bruggenbouwer.  Je stuurt het team aan.  Je ondersteunt, motiveert, faciliteert.  Je bent een aanspreekpunt en je wordt verondersteld bij te sturen, feedback te geven, enz… 

  Communicatie   

Communicatie
Persoonlijke groei

Hoe je coachende leiderschapsstijl aanpassen aan je team?

Hoe benader je je medewerkers op maat van hun noden?
Niet elke medewerker is gelijk—gelukkig maar– en heeft andere ondersteuningsnoden.

Time-management 2.0

Druk, druk , druuuuuk !!!
Dat is dikwijls het antwoord die we krijgen van anderen, maar even goed zelf geven bij de vraag: “En, hoe is het met je?”  

   Je hebt kwaliteiten, zet ze in en wees bewust van de schaduwzijde...

Als iemand jou vraagt wat jouw belangrijkste kwaliteiten zijn, sta je dan met je mond vol tanden of heb je direct een antwoord klaar? 

Vind je(g)evenwicht! 

Naar meer balans in je nood te zorgen voor een ander en zelfzorg 
Zorgen voor anderen is een natuurlijke behoefte. Het zit zelfs in onze natuur.  

Diverse culturen vragen…
niet meer dan gezonde nieuwsgierigheid!

Onze samenleving verandert.  Het aantal anderstaligen of mensen met een andere afkomst neemt toe en de samenleving vergrijst. 

De geheimen van de non-verbale communicatie ontrafeld: 

101 weetjes over lichaamstaal !
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat lichaamstaal bijna belangrijker is dan de woorden die we spreken. 

  Persoonlijke groei  
 

Persoonlijke groei
Veerkracht
burn-out

Burn-out uitgekleed

Burn-out blijft een slokop als het gaat om ziekteverzuim. Corona deed er nog een schepje bovenop.  

Ontdek de kracht van positief denken

Wie positief denkt is veerkrachtiger. Dat is algemeen geweten. We worden zo geboren. 

   Perfectionisme in de hand

Met de dingen goed willen doen, te streven naar verbetering e.d. is uiteraard op zich niets mis.  Wanneer je echter ...

Als de veer kraakt...
veerkracht versterken 

Veerkracht. De manier waarop je terug opveert na tegenslag.  Of op momenten van toegenomen druk en stress.

Snelle relaxatietechnieken

Iedereen heeft het druk druk druk.  Er wordt verwacht dat we presteren op het werk.  

Piekeren een halt toeroepen

Piekeren…. Het is eigen aan de mens. Voor we het goed en wel beseffen, gaan onze gedachten met ons op de loop. 

  Veerkracht/Burn-out  
 

bottom of page