top of page
Teamcoaching

Teamcoaching

Samen werken aan een hechter, functioneler, sterker en effectiever team!

Als je team dreigt vast te lopen, er spanningen zijn (en je krijgt kliekjes, roddels,...), op til zijnde veranderingen, of je wil de werking herdenken, je team en visie en waarden herdenken of gewoon weer scherp stellen zodat de neuzen in dezelfde richting komen te staan ... dan kan een teamcoaching helpen om alles terug (meer) op de rails te krijgen. Een teamcoach zet je in als je team vast loopt in communicatie of samenwerking. Maar evenzeer kan teamcoaching sterke, goed werkende teams nog sterker maken. Je zou het een 'onderhoudsbeurt' kunnen noemen.

Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaar. Dit is heel natuurlijk gedrag, het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning van je standpunt.
Echter, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onder de tafel etteren.
Als de conflicten in de weg gaan zitten van effectiviteit van het team of de gezondheid van teamleden, dan is het tijd voor actie... met een teamcoach!


Als coach begeleid ik het proces om mensen terug te verbinden, veiligheid en openheid te creëren om dingen uit te spreken. Om te bewaken dat elkeen inbreng kan hebben en dat men naar elkaar luistert.  Dat dingen open bespreekbaar worden en er zicht komt op oplossingen of veranderingen ten goede.
Soms zijn dat kleine stappen, op andere momenten kunnen dat grote stappen zijn.  Samen  planten we een klein zaadje... we verzorgen de voedingsbodem van het team, zodat het kan openbloeien tot een gezonde boom!

Vragen? Offerte? Contacteer ons gerust geheel vrijblijvend!

Ik wil graag
Bedankt voor uw vraag! We doen ons best om te antwoorden binnen de 2 werkdagen. Indien je dan geen antwoord hebt ontvangen, controleer je spamfolder of stuur ons een smsje en we bekijken wat er is mis gelopen.
bottom of page