top of page

Algemene voorwaarden

1. Behandeling van de aanvraag

Op basis van het aanvraagformulier of e-mail (en meestal een korte intake om duidelijk de vormings-/coachingsvraag in kaart te brengen) wordt een vrijblijvende offerte bezorgd.

Na akkoord over de offerte en de inhoud van de vorming/training/coaching van de aanvragende organisatie worden de data vastgelegd. Train2Growth  bezorgt vervolgens per mail een definitieve bevestiging van de geplande sessie(s).
Train2Growth verbindt er zich toe om de vorming/training/(team)coaching te geven overeenkomstig de afgesproken inhoud.

2. Annulatie

Na definitieve bevestiging van de sessie(s) per e-mail kan enkel wegens uitzonderlijke omstandigheden geannuleerd worden en worden 50 € dossierkosten aangerekend. Bij annulatie op minder dan 30 dagen voor de datum van de vormingssessie (poststempel of e-maildatum geldt als bewijs) zal 50 euro administratiekosten +25 % van het voorziene honorarium worden aangerekend.

Indien een vorming/training/coaching niet kan doorgaan en er werd niet verwittigd en de lesgever/coach is reeds ter plaats worden 50% van de kosten van de vormingssessie aangerekend plus de vervoersonkosten van de lesgever (afstand Aalter – locatie heen en terug).

 

3. Afwezigheid lesgever

Als Jürgen door ziekte of overmacht niet aanwezig kan zijn, is er geen enkele vergoeding verschuldigd.  Dan neemt Train2Growth zo snel mogelijk contact om een eventuele nieuwe datum te bepalen waarop de afgesproken training/vorming/coaching door kan gaan.

4. Cursuslokaal en materiaal

De organisatie stelt een behoorlijk cursus- of leslokaal ter beschikking en zorgt voor het nodige didactische materiaal. 
Een beamer met scherm en een whiteboard/flipover is daarbij een minimum.

Indien afgesproken dient de organisatie de doorgestuurde cursus of werkbladen voor elke deelnemer kopiëren en klaar leggen in het leslokaal.

5. Maximum aantal deelnemers

Om interactie met de deelnemers te bevorderen en de kwaliteit van de vorming/training te verzekeren wordt het maximum aantal deelnemers op voorhand afgesproken. Indien er meer deelnemers dan afgesproken aanwezig zijn, wordt 30 € per deelnemer extra aangerekend.

6. Bekendmaking van de vormingssessie(s)

In alle aankondigingen wordt vermeld dat de vormingssessie(s) begeleid wordt door Train2Growth.

7. Attesten

Attesten kunnen na de vorming per e-mail aangevraagd worden en worden enkel opgemaakt als een gehand tekende deelnemerslijst en een namenlijst in Word of Excel van de deelnemers bezorgd worden. Er worden enkel attesten opgemaakt voor deelnemers die de gehele vormingssessie gevolgd hebben.

8. Facturatie

De betaling van de vorming gebeurt na ontvangst van de factuur binnen de vooropgestelde termijn. Deze betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien deze termijn wordt overschreden zullen er herinneringskosten worden aangerekend.

Tot heden valt Train2Growth onder het BTW vrijstellingsregime voor kleine ondernemingen.

bottom of page