top of page

Onze werkwijze

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Maatwerk

De aanpak is steeds op maat. 
U en uw organisatie hebben specifieke leervragen, accenten, aandachtspunten en insteken. 
Ik luister heel graag wat ik echt voor u en uw organisatie kan betekenen. 

Ik wil ook aanvoelen wat werkt en een beeld hebben van de context waarin ik terechtkom als wij samen zouden werken.

Intakegesprek en voorstel

Voorafgaand aan om het even welke training, workshop, vorming of lezing is er een contactmoment.  Hetzij telefonisch, via Zoom of Teams of desgewenst live. 

Dan praten we door wat u verwacht.
Na het intakegesprek maak ik u een voorstel op maat met een prijsopgave. Onze prijzen zijn heel concurrentieel gezien u rechtstreeks in contact bent met de trainer zelf.
Als u daarmee akkoord gaat, maken wij een contract op dat alles vastlegt: datum, prijs, duur, locatie.

De vorming/training/lezing 

Bij de meeste trainingen/workshops/vormingen maak ik gebruik van een powerpoint, een werkbundel voor de deelnemers (oefeningen, achtergrondinfo, …) en soms een aparte bundel met eerder theoretische achtergrond.  Die worden digitaal bezorgd, met de vraag of u die in evenveel exemplaren kan kopiëren als er deelnemers zijn.
Ik vraag ook om een beamer, scherm en flip-over/whiteboard ter beschikking te hebben. Als dit niet mogelijk is, kan ik die zelf voorzien, tegen een beperkte vergoeding.
De zaalschikking wordt in een technische fiche apart bezorgd.  Meestal en indien mogelijk de groep in een halve cirkel zonder tafels of u-vorm met tafels.
Ik heb graag direct contact met de deelnemers en tafels scheppen afstand en geven een schools gevoel. Het geeft een andere dynamiek.

 

Groepsgrootte

Bij voorkeur geef ik graag elke individuele deelnemer aandacht. Vandaar dat de groepsgrootte voor vorming en training maximaal 12 personen mag zijn. In overleg kan dit uitgebreid worden tot 15 als dit echt de vraag of nood  is.  Bij groepen groter dan 12 wordt een meerkost van 30 euro per extra deelnemer aangerekend.
Dit heeft puur te maken met groepsdynamiek, iedere deelnemer de ruimte bieden om aan bod te komen.
Ik vind dit uitermate belangrijk.

Voor lezingen is de groepsgrootte uiteraard niet beperkt.  Ook bij lezingen zorg ik toch voor interactie, middels vraagstelling, vragen naar voorbeelden, delen van ervaringen, input bij oefeningen in kleine grepen en dergelijke als dit nuttig is.

Voor groepen vrijwilligers is de maximale groepsgrootte 20 personen. Ook hier met uitzondering van lezingen waar het aantal deelnemers onbeperkt is.

Nog vragen? Contacteer ons gerust!

Ik wil graag
Bedankt voor uw vraag!
bottom of page