top of page
Doelstellingsgericht werken

Doelstellingsgericht werken in de zorg vanuit Zorg-esperanto

Wat als doelstellingen helderder en haalbaarder waren voor iedereen?

Het woonzorgdecreet stelt dat er moet gewerkt worden met duidelijke, heldere zorgdoelen om zo de kwaliteit van de zorg  meer te waarborgen.  
Bij die zorg zijn vaak heel veel partijen betrokken.  Zeker in meer complexe situaties: de zorgvrager zelf, het netwerk van de zorgvrager (waaronder mantelzorgers)en de de professional(s). 
En die moeten in de zorgsituatie zorgdoelen gaan bepalen, de middelen om die doelen te bereiken (en wie moet dat dan doen in de praktijk?). En dat liefst met een zicht op duidelijk meetbaar resultaat.
Het is logisch dat elke betrokken partij vanuit een eigen bril naar de situatie kijkt. Die verschillen in kijk leiden  soms tot spanningen of conflicten over de ‘goede/juiste’zorg. 
 

In deze vorming leren we kijken naar complexe zorgsituaties vanuit het kader van Zorg-Esperanto, een methodiek ontwikkeld door Bart Deltour, directeur Zorg bij Familiezorg West-Vlaanderen. Deze bril biedt een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte kijk op zorg. 
We gaan die kijk op zorg samen doorspitten.  Naast de theorie, gaan we ook aan de slag met eigen casussen.

Volgende zaken komen aan bod:
Hoe zorg je voor een diepe ontmoeting met de zorgvrager? De rode draad hier is het model van verbindende communicatie.  Voor zorgverleners die dit nog niet kennen kan het aangewezen zijn hier toch een introductie in te voorzien.
Hoe stel je levens- en zorgdoelen en hoe doe je dat vanuit behoeftegericht in plaats van probleemgericht denken? 
Hoe bepaal je de juiste middelen/aanpak in een zorgsituatie?  Hoe zien we die zorg? Wie schakelen we in? En hoe zit het met het eigen aandeel van de zorgvrager?
-Hoe wik en weeg je de zorg doelen (SMART)?
Welke waarden zijn er achter de zorg en worden die bewaakt? 

 

Doorheen de vorming grijpen we terug naar de basisprincipes van de Verbindende Communicatie, gezien die doorheen het Zorg-Esperanto-verhaal zijn verweven. 
 

Vragen? Offerte? Contacteer ons gerust geheel vrijblijvend!

Ik wil graag
Bedankt voor uw vraag!
bottom of page