top of page

Mentorschap next level!

Wat als mentor zijn zo eenvoudig was als aardappelen koken?

De opleiding wordt gegeven vanuit de oplossingsgerichte mindset. Krachtgericht werken is een zeer verrijkende manier.  Zowel voor de mentor als voor diegene die hij/zij begeleidt.. De mentor fungeert als een leidende kracht in het leerproces, waarbij de focus ligt op communicatie, duidelijke feedback en evaluatie.

We gaan aan de slag met volgende thema's:

1. (Verbindende) communicatie en feedback: communicatie vormt het fundament van een succesvol mentorschap. De mentor leert open, respectvol en empathisch te communiceren, afgestemd op de behoeften van de lerende. Dit omvat het vermogen om empathisch te luisteren, vragen te stellen en een ondersteunende omgeving te creëren waarin de lerende zich vrij voelt om gedachten en ideeën te delen. We gaan ook stevig aan de slag met het geven van feedback én feedforward en evalueren.

2.  Eigen leiderschap en leiderschapsstijl: een mentor stemt zijn/haar stijl van begeleiden af op degene die hij/zij begeleidt.  We verkennen de eigen leiderschapsstijl en de leerstijl van de stagiair(e) of nieuwe collega.  oplossingsgerichte aanpak toegepast, waarbij de focus ligt op het identificeren van successen en het verkennen van mogelijke oplossingen voor eventuele uitdagingen.

3. (Oplossingsgericht) coachen en begeleiden: coachende vaardigheden worden aangescherpt. Vanuit een oplossinsgerichte bril en dito taalgebruik.  We focussen op doorvragen, empathisch luisteren, afstemmen op de lerende. Een set extra tools die het begeleiden voor de mentor makkelijker maakt.

Vragen? Offerte? Contacteer ons gerust geheel vrijblijvend!

Ik wil graag
Bedankt voor uw vraag!
bottom of page