top of page
Perfectionisme

Perfectionisme in de hand

Wat als goed al goed genoeg is.

Met de dingen goed willen doen, te streven naar verbetering e.d. is uiteraard op zich niets mis.  Wanneer je echter liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, of je steeds een knagend stemmetje van binnen voelt dat zegt dat het nooit goed genoeg is, je moeite hebt met delegeren omdat je van mening bent dat het zelf doen beter resultaat zal leveren, je je overal verantwoordelijk voor voelt, en de inspanning die je  hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf en de omgeving eronder gaan lijden.

Drie vragen duiken op:
Wat is het probleem nu eigenlijk?
Hoe ben ik eraan gekomen?
Geraak ik er van af en hoe? 


In deze workshop leert je  op een interactieve manier denk– en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme te herkennen. 
We reiken je ook technieken aan om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Individuele cases worden uitgewerkt met als resultaat een persoonlijk actieplan. 

Vragen? Offerte? Contacteer ons gerust geheel vrijblijvend!

Ik wil graag
Bedankt voor uw vraag!
bottom of page